กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Update Newsกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสังคมสังคม/CSR

“ศุภมาส” เปิดนิทรรศการ ณ “Thailand Pavilion” โชว์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไทยสู่สายตาโลก ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”

Read More
Update Newsกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสังคมสังคม/CSR

วช. ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ต้นแบบแห่งแรกของภาคใต้ ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จ.ชุมพร

Read More