กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

“เสริมศักดิ์” รมว.ท่องเที่ยวฯ สั่งการกรมการท่องเที่ยวเร่งหาแนวทางแก้ปัญหากรณีบริษัททัวร์เทนักท่องเที่ยว

จากกรณีภาพข่าวออนไลน

Read More
Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบาย รมว.เสริมศักดิ์ เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสู่เป้าหมาย Tourism Hub ของรัฐบาล

กรมการท่องเที่ยว รับ

Read More
Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

“รัฐมนตรีเสริมศักดิ์” ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าเยาวราช ตรวจความพร้อม รับกระแสการเดินทางท่องเที่ยวตามรอย ลาลิซ่า Rockstar

ในวันนี้ (28 มิถุนาย

Read More
Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

“รมต. เสริมศักดิ์“ เดินหน้ากระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทย ให้เป็นผู้นำของโลกได้อีกครั้ง ทั้งในเชิงรายได้และคุณภาพ

ในวันนี้ (28 มิถุนาย

Read More
Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

ไทย-ภูฏาน เน้นย้ำความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วิชาการ พลังงาน และความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC พร้อมร่วมกันอำนวยความสะดวกการค้า การลงทุน เพิ่มปริมาณการค้าสู่เป้าหมาย 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

วันนี้ (26 มิถุนายน

Read More
Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยวสังคมสังคม/CSR

รมว. ท่องเที่ยว มอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season” พร้อมดันไทยสู่ Tourism Hub

Read More