Update Newsการตลาดประชาสัมพันธ์

EGA จับมือ NIA จัดการประกวด MEGA 2017 หนุนสตาร์ทอัพไทยใช้ข้อมูลภาครัฐสร้างแอปบริการประชาชน

นายไชยเจริญ อติแพทย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และ ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดงานMEGA 2017 : Mobile Enterprise d-Government Award 2017 งานแข่งขันพัฒนาโมบายโซลูชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบกว่า 20 ล้านบาท โดยเปิดการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ พร้อมผลักดัน Start-up ด้วยฐานข้อมูลภาครัฐ  ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ mega.ega.or.th