วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsกระทรวงดิจิทัลสังคมสังคม/CSR

ETDA เปิดรับสมัครนักศึกษา และชุมชนทั่วไทย ก้าวสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ดันชุมชนสร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ผ่านกิจกรรม “EMPOWER SOCIAL ENTERPRISE”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมพาร์ทเนอร์ เดินหน้าโครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมเตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ที่อยากพัฒนา Skill ด้านการทำการตลาดออนไลน์ พร้อมผนวกเครื่องมืออินฟลูเอนเซอร์ระดับชุมชน เพิ่มประสบการณ์ลงชุมชนจริง เพื่อร่วมระดมช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่การเพิ่มรายได้ ขยายตลาด ปีนี้ชวนมาร่วมภายใต้แนวคิด “Empower Social Enterprise” ลุยกลุ่มเป้าหมายทั้งนักศึกษา คนรุ่นใหม่ และชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 4 มีนาคม 2567 

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของโมเดล Digital Transformation ที่ ETDA ได้พัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะกับระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถยกระดับการทำธุรกิจโดยผนวกการใช้เครื่องมือทางออนไลน์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีกลยุทธ์ สู่การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการยกระดับทักษะของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มองในอีกแง่มุมหนึ่ง ก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสทางอาชีพหรือการพัฒนากำลังคนในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) ที่จะมาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ในปีนี้ได้ผนวกแนวคิดการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม (Social Enterprise หรือ SE) ควบคู่กันไปด้วย

ETDA ได้เร่งขยายชุมชนผ่านการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก, สภากาชาดไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัล (Digital Workforce) ผ่าน “โครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC)” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีที่ผ่านๆ มา ทาง ELDC ได้มีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในฐานะ “โค้ชดิจิทัลชุมชน”           หรือ “นักธุรกิจรุ่นใหม่” เพื่อช่วยลงชุมชนที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ไปแล้ว 4,933 ราย มีชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ไปถึง 677 ชุมชน ทำให้การดำเนินงานในปี 2567 นี้ เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรม “Empower Social Enterprise” ที่เน้นการสร้างพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อลงชุมชน ช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคม โดยทางโครงการ ELDC ที่ดำเนินงานโดย ETDA ได้พัฒนาชุดความรู้ เพิ่มเติมไอเดียใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับชุมชน ผนวกกับประสบการณ์ของวิทยากรเฉพาะด้านลงพื้นที่อบรมผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯที่ผ่านการคัดเลือก โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของไทยในปัจจุบัน สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320 คน พร้อมชุมชนเข้าร่วมใน 4 ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 80 ชุมชน พร้อมกันนี้ ทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่และชุมชน ยังมีโอกาสนำเสนอรูปแบบธุรกิจร่วมกัน ใ นการแข่งขัน Business Pitching ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

การรับสมัครครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1. กลุ่มนักศึกษาตลอดจนคนรุ่นใหม่ และ 
2. ชุมชนตลอดจนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยสำหรับนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้โอกาสในการอบรมพร้อม Workshop เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการลงพื้นที่ โดยชุมชนหนึ่งในนั้น คือ ชุมชนที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำตลอดโครงการฯ

คุณสมบัติของนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าสนใจร่วมโครงการฯ ได้แก่

1.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการฯ ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567 และกรณีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน Business Pitching จะมีกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2567

2.เป็นบุคคลสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี

3.จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

4.สามารถเดินทางและลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำกิจกรรมต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

5.ต้องผ่านการเรียนรู้หลักสูตร “11 เช็คลิสต์ พิชิตธุรกิจออนไลน์” ผ่าน e-Learning เพื่อรับใบประกาศฯ ออนไลน์ (e-Certicate) โดยนำ e-Certificate มาแสดงประกอบ สามารถเข้าเรียนฟรีได้ที่่ https://bit.ly/48hHeu8

สมัครเลยได้ที่ :  https://forms.gle/rZnBgvYtYxgZ9fPq9

คุณสมบัติของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1.เป็นชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่มีแหล่งที่ตั้งในประเทศไทย

2.เป็นชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและทักษะด้านการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ 
(e-Commerce) ของตนเอง

3.เป็นชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่สนใจในการผลักดันธุรกิจตนเองสู่การเป็น Social Enterprise (SE) หรือธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

4.เป็นชุมชน/วิสาหกิจที่มีสินค้าการผลิตหรือบริการออกจำหน่ายอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

5.เป็นชุมชน/วิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมทางด้านทักษะออนไลน์

สมัครเลยได้ที่ : https://forms.gle/s7kKScDyw7G25yoNA

เมื่อคุณ “พร้อม” และมี “คุณสมบัติที่ใช่” ก็มาสมัครกันได้เลย โดยจะประกาศรายชื่อและชุมชน

ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ผ่านทาง Facebook : ETDA Thailand  สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @eldccoach หรือ โทรศัพท์ 082-9899150 และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : ETDA Thailand