Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจ

GIT โชว์ความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาคสู่ตลาดสากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT โชว์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผ่านผลงานเครื่องประดับสุดล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ  คูหา GEMS TREASURE ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน GIT เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ GIT ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการแล้วใน 8 จังหวัด ได้แก่ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย และ 5 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ แพร่ สุรินทร์ เพชรบุรี ตราด และสตูล ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัด มาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้มีความสวยงาม ร่วมสมัย และสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และได้นำผลงานการออกแบบเครื่องประดับในโครงการนี้มาจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คูหา GEMS TREASURE ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีและในปีนี้สถาบันยังได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องในการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช โดยจะจัดการอบรมในโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้เติบโตอย่างเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

นอกจากจะโชว์ความสำเร็จในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค สถาบันยังได้ผลักดันผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงผลงาน ณ บริเวณ คูหา New Faces จำนวน 12 ราย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายตลาดสินค้าไทยจากชุมชนสู่สากล

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของ GIT คือ โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ซึ่งรัฐบาลไทยมีแผนผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณี” ของโลก เพื่อพัฒนาให้จังหวัดจันทบุรีเป็นทั้งศูนย์กลางการผลิตพลอยสี และ ศูนย์กลางการค้า และ แหล่งลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับโลกอย่างแท้จริง โดยมีแผนการจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” “International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ” ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบถ้วน มีความพิเศษจากงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป โดยจะจัดงานรอบตัวเมืองจันท์ ในรัศมี 1 กิโลเมตร และมีไฮไลท์เฉพาะที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงพลอยก้อนและการเจียระไน   การจัดแสดงเครื่องประดับอัญมณี การจัดแสดงนวัตกรรมการผลิต เครื่องจักร และ บรรจุภัณฑ์  รวมทั้งการจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ การทำแหวนกล  และการเจียระไนพลอยสี 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การประมูลพลอยก้อน การงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ การประกวดพลอยเจียระไน การประกวดโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมจัดนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับอย่างเต็มรูปแบบ และยังได้ขอความร่วมมือกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และชิมอาหารพื้นถิ่นของจันทบุรี เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอัญมณีและเครื่องประดับจากฝีมือและภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย ได้ ณ คูหา GEMS TREASURE ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 634 4999 ต่อ 635 – 642 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.git.or.th