Update Newsประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

SACICT ชวนสัมผัสวิถีชุมชนหัตถกรรมในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

SACICT เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนหัตถกรรม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยระดับชั้นครู และสมาชิก SACICT กว่า 50 ราย อาทิ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ

ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา พบกันที่โซน “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) SACICT” บริเวณถนนป่าโทน ติดกับเวทีกลาง วัดพระราม สอบถามข้อมูลโทร 1289