Update Newsศิลปวัฒนธรรมสังคมสังคม/CSR

SACICT ปลื้ม ศูนย์ฝึกด้านแรงงาน สปป ลาว ชื่นชมฝีมือครู ฯ ไทย

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรม ประเภทงานไม้ พร้อมติดตามผลความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง ไทย-ลาว ด้านศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) ณ ศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงาน เวศพงศ์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.ไมสิง จันบุดดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ และนายโยธิน เวศพงศ์ประธานศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงานเวศพงศ์ ให้การต้อนรับ

โครงการ Cross Cultural Crafts เป็นโครงการที่ SACICT จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ให้ได้ตระหนักถึงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาในงานหัตถกรรมใกล้สูญหาย (Forgotten Heritage) ในกลุ่มประเทศที่มีรากทางวัฒนธรรมเดียวกันและคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน และอาเซียนพลัส (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน) โดยในปีนี้เห็นศักยภาพของประเทศลาว ที่มีทักษะฝีมือช่างไม้ที่หาตัวจับได้ยาก จึงได้นำคณะครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรมของไทยในประเภทงานไม้ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรียนรู้เทคนิคฝีมือ เครื่องมือ และแลกเปลี่ยนวัตถุดิบร่วมกัน รวมทั้งต่อยอดในการพัฒนาตลาด และสร้างธุรกิจร่วมกันในเชิงพาณิชย์

สำหรับงานไม้และแกะสลักของลาว นอกจากความงดงามของฝีมือการแกะแล้ว มีความโดดเด่นในเรื่องวัตถุดิบที่มาจากไม้หายาก เป็นไม้เนื้อแข็ง และมีขนาดใหญ่ เช่น ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้สัก เป็นต้น ทั้งนี้ครูฯจากประเทศไทยได้ทดลองแกะสลักร่วมกันกับช่างลาว โดยได้ช่วยฝึกสอนในงานเรือไม้และงานฉลุไม้ รวมทั้งแนะนำด้านการออกแบบและการตลาดแก่ทางช่างลาวด้วย ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงจะได้พัฒนาและต่อยอดการสนับสนุนแลกเปลี่ยนในวัฒนธรรมร่วมต่อเนื่องในอนาคต

ทางด้านนายโยธิน เวศพงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงานเวศพงศ์ และเป็นประธานเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมและหัตถกรรมไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กล่าวถึงโครงการ Cross Cultural Crafts ที่ SACICT จัดขึ้นว่า การแลกเปลี่ยนศิลปหัตถกรรมแกะสลักไม้ร่วม ลาว-ไทย ครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากเครือข่ายช่างฝีมือ ผู้ประกอบการของลาว มาร่วมโครงการกันอย่างคับคั่ง เพราะอยากเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดของครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรมที่มาจากประเทศไทย 

โดยทั้งช่างฝีมือลาวและครูฯของ SACICT ได้ทดลองทำชิ้นงานร่วมกัน จำนวน 8 ชิ้นงาน รวมเวลาทำงาน 10 ชั่วโมงเต็ม ได้ชิ้นงานที่สวยงามและผสมผสานเทคนิค การแกะสลัก การกลึง การใช้เครื่องมือร่วมกันซึ่งนอกจากช่างฝีมือชาวลาวแล้ว เยาวชนภายในศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือแรงงานเวศพงศ์ยังได้เห็นและร่วมชื่นชมผลงานของครูฯไทยด้วยว่า มีชิ้นงานที่สวยงามแปลกไปจากชิ้นงานของลาว โดยเฉพาะงานเรือไม้ และงานฉลุไม้ ที่นักเรียนของศูนย์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ