ประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

SACICT สนับสนุนให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอเลื่อนจัดงาน Crafts Bangkok 2019  เป็น 4-7เม.ย.2562

            ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Craft นำเสนอพัฒนาการและแรงบันดาลใจของงาน Craft สำหรับคนที่รักและชื่นชอบงาน Craft ในช่วงวันที่ 24 มี.ค2562

            SACICT ขอสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากเดิมที่ได้กำหนดจัดงาน “Crafts Bangkok 2019” ในช่วงเวลาเดียวกับวันเลือกตั้ง เพื่อให้สมาชิก ผู้ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม และประชาชนคนไทย ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 จึงขอเลื่อนการจัดงาน “Crafts Bangkok 2019” เป็น วันที่ 4 – 7 เมษายน 2562 ณ Hall 101-102 ไบเทค บางนา

            ขอเชิญทุกท่านค้นพบไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหัตถศิลป์ไทย ให้ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ และทุกมิติของการใช้ชีวิต รวมทั้งได้แบ่งปันแรงบันดาลใจ บอกเล่าเรื่องราวงานคราฟต์ ระหว่างคนรักในงานนวัตศิลป์ด้วยกัน แล้วพบกัน