EntertainmentUpdate Newsบันเทิงไทย

“Shining Silence” ประกายแสงจากความเงียบ หนังสั้นที่สะท้อนชีวิตของผู้พิการทางการได้ยิน

รู้หรือไม่ผลงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในหลาย ๆ เรื่องที่ผลิตออกมาเมื่อไปถึงสายตาผู้ชม ไม่ว่าจะใช้ทุนในการจัดสร้างมากบ้างน้อยบ้าง ย่อมทำให้เกิดแง่คิด มุมคิดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ จากแรงบันดาลใจ หรือ Inspirations ที่ภาพยนตร์สั้นนั้น ๆ ได้ถ่ายทอดออกมา และภาพยนตร์สั้นที่จะขอกล่าวในที่นี่มีชื่อเรื่องว่า “Shining Silence” 

ต้นเรื่องมาแรงบันดาลใจในการนำเรื่องราวของคนพิการต้นแบบ มุมมองการใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขของคนพิการทางการได้ยิน เรื่องราวของ “Shining Silence” ก็เช่นเดียวกันเป็นการนำเรื่องราวของคุณปุ๊กกี้ กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand และ Miss deaf Asia ปี 2019 มาร้อยเรียงเป็นภาพยนตร์สั้น เผยแพร่ให้ผู้ชมได้รู้จัก เข้าใจมุมมองการคิด การใช้ชีวิตของสตรีพิการทางการได้ยิน ที่ถ่ายทอดออกมาให้สังคมได้สัมผัสรับรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในบทบาทของการดูแลคนพิการ ดูแลบุตรอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมภาพยนตร์สั้น “Shining Silence” นับเป็นนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการอย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะเป็นแรงผลักดันให้สังคมเห็นความสำคัญ มุมหนึ่งก็ได้สะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของคนพิการทางการได้ยิน เพราะแม้เขาจะอยู่ในโลกเงียบแต่เสียงและพลังของสังคมที่ถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง คนพิการทางการได้ยินย่อมสัมผัสได้ทั้งการบอกเล่าจากคนรอบข้างและสื่อต่าง ๆ การจัดสร้างภาพยนตร์สั้น Shining Silence จากโครงการ 7 Inspirations โดยเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์จากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงนับเป็นนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ซึ่งให้คุณค่ากับสังคมไทยและสังคมโลกมาก

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. และในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 Inspiration ผู้มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งในการผลักดันให้ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นที่รู้จักต่อสังคมกล่าวว่า “ในโลกของความเงียบของใครหลายคน มีความหวังความฝันที่ไม่ใช่แค่เพื่อตนเอง และเพื่อผู้อื่นและโลกใบนี้ ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จึงเป็นตัวแทนของสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสียงและฉายภาพบอกเรื่องราวของพลังใจ ส่งต่อให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจชีวิต คุณค่า ผ่านมุมคิดของคนพิการมากขึ้น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการแทนภาพการสื่อสารที่ส่วนใหญ่จะฉายภาพชีวิตที่ด้อยโอกาสของคนพิการในสังคมไทย ทำให้คนในสังคมเห็นว่า คนพิการอาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่พวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และทำทุกๆ อย่างได้เต็มความสามารถที่พวกเขามี ไม่ต่างจากคนทั่วไปสำหรับผู้ที่มารับบทบาทนักแสดงภาพยตร์สั้น Shining Silence นำแสดงโดย “แม๊กกี้” “เนตรชนก จันทา” มารับบท “ปุ๊กกี้” ในเรื่องนี้ ซึ่งเธอเล่าถึงความรู้สึกว่า “หนูตั้งใจเล่นละครและมีความรู้สึกไปกับบทละครและเข้าใจตัวละครนี้เพราะเป็นเรื่องจริงของเพื่อนหนู หนูเข้าใจความรู้สึกของปุ๊กกี้ เข้าใจอารมณ์ของบทมากในการแสดงครั้งนี้ การแสดงละครเรื่องนี้หนูรับรู้ถึงอารมณ์จนหนูร้องให้ได้จริง และการแสดงครั้งนี้ทำให้ได้มีประสบการณ์ดี ๆ มากมาย”

และที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือ “ปุ๊กกี้” “กาญจนา พิมพา” Miss Deaf Thailand 2019 และ Miss Deaf Asia 2019 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปุ๊กกี้พิการหูหนวกตั้งแต่กำเนิด โดยเข้าศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี และมาสมัครที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีที่เรียนเพราะไม่มีล่ามดูแลจึงกลับไปศึกษาที่จังหวัดสกลนคร

เธอเล่าว่า “ถึงปุ๊กกี้จะไม่ได้ยินเสียงใครและพูดไม่ได้แต่ก็สามารถสื่อสารกันได้หากเราเปิดใจต่อกัน และสำหรับน้อง ๆ ผู้พิการทุกคน ปุ๊กกี้อยากให้ทุกคนมีความฝัน และทำตามความฝันมาสร้างโลกแห่งความสุข ที่เปล่งประกายแสงแห่งความหวัง ความฝัน และพลังสร้างสรรค์ร่วมกัน”

และบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงก็คือ คุณนับดาว องค์อภิชาต ผู้อำนวยการกองประกวด Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand เธอเล่าว่า รู้สึกภูมิใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะช่วยฉายภาพ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปในสังคม ได้รู้จักเวทีความสามารถของคนพิการทางการได้ยิน เพราะไม่ใช่แค่การจัดประกวดความงาม แต่กลุ่มคนพิการเองได้รวมพลังทำงานนี้ โดยเฉพาะคุณนับดาว ที่ใช้เวลาตลอดชีวิต10ปีที่ผ่านมา สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่เด็กๆ และหนุ่มสาวคนพิการ ได้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีโอกาสในการประกอบอาชีพ และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ผู้สนใจติดตามรับชมภาพยนตร์สั้น Shining Silence ได้ที่ https://www.facebook.com/shiningsilencemovie/ หรือ YouTube : Shining Silence