Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจประชาสัมพันธ์พาณิชย์สังคม/CSR

STYLE Bangkok พร้อม!!! แสดงศักยภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย

งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน นอกจากจะรวม 3 ความยิ่งใหญ่ของงานแสดงสินค้านานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง หรือ BIFF & BIL งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน หรือ BIG+BIH และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรือ TIFF และจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์จากผู้ผลิต ผู้ส่งออก ไทย-เทศ กว่า 900 บริษัท ร่วม 1,700 คูหาSTYLE Bangkok เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กับองค์กรและสมาคมภาคเอกชนถึง 23 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ไทย และสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 17-21 เมษายนนี้ จะได้เห็นการทำงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ พลังประสานจากกรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และพาณิชย์จังหวัดจาก 10 จังหวัด ร่วมนำสินค้าเด่นและนิทรรศการไฮไลท์มาร่วมจัดแสดง

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (API) นำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการส่งออก กลุ่มประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผลิตภัณฑ์สปาที่ผลิตจากข้าวและพืชเศรษฐกิจของไทย

ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมจัดนิทรรศการ “สุดสุขยกกำลัง 2” โครงการที่นำนวัตกรรมสุดล้ำมาสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจบริการ อาทิ สปา นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ ตอบโจทย์การให้บริการแก่ผู้บริโภคยุค 4.0 อาทิ

ขณะที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ศิลาดลเชียงใหม่ นิลเมืองกาญจน์ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง มุกภูเก็ต ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าตีนจกแม่แจ่ม มาร่วมจัดแสดงใน “นิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)” 

กลุ่มพาณิชย์จังหวัด ร่วมชูศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคกว่า 80 คูหา พร้อมนำสินค้าจากท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์อวดสู่สายตาผู้ซื้อชาวต่างชาติ อาทิ สินค้าจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผ้าทอมือท้องถิ่น เป็นต้น

มาร่วมชื่นชมศักยภาพสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ที่มีทั้งคุณภาพและความหลากหลายได้ที่งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ ไบเทค บางนา โดยเปิดเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดจำหน่ายสำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น. ชมรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.stylebangkokfair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169