กรมการท่องเที่ยวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนภาคเหนือ

นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 90 คน ณ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพงษ์ทู เชื้อสุจริตไพรบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านแม่กลางหลวง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมพื้นที่และให้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจุดต่าง ๆ ของชุมชนบ้านแม่กลางหลวงอีกด้วย