ททท.ชวนแต่งชุดไทย เที่ยวสงกรานต์

งานแถลงข่าว Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 13-15 เมษายน ณ 4 วัดและ 4 ท่าน้ำสำคัญบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยเบฟเวอร์เรจ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะประธานการจัดงาน ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ลาน พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปีนี้ใส่ชุดไทยร่วมสงกรานต์กัน #waterfestival2018 #SongkranFestival #เทศกาลสงกรานต์