วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์

กรมดย. เปิดรับสมัคร นักข่าวเยาวชน “ต้นกล้านิวส์” รุ่นที่ 1 (Online) ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ร่วมกับ สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย (FYAA) สำนักข่าวต้นกล้านิวส์, สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์,สถานีเด็ก kid station ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวเยาวชน “ต้นกล้านิวส์” รุ่นที่ 1 (online) ประจำปี 2564 เส้นทางสานฝัน นักข่าวเยาวชนรุ่นใหม่ ยุค New Normal

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เด็กและเยาวชน อายุ ระหว่าง 15 – 18 ปี 
2) ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร สำหรับการเข้าร่วมอบรม และทดลองตัดต่อภาพและเสียง
3) มีความสนใจอาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ 
4) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 64 เวลา 21.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 สิงหาคม 64

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากนักข่าวมืออาชีพ และได้ร่วมฝึกทักษะการเป็นนักข่าวจริง ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุ DCY Radio Network

ผู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้รับเกียรติบัตร และบัตรนักข่าวเยาวชนอาสา “ต้นกล้านิวส์”

อบรมผ่านระบบออนไลน์ตลอดโครงการ 
อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 64 
ฝึกปฎิบัติ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 25 กันยายน 2564

สนใจสมัครที่ https://forms.gle/gz1oCNQspKrWYvGN8

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
FB : สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ 
FB : กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
โทร : 086-306-9011 086-5696916 
อีเมล์ : kidstation.thai@gmail.com