กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. ROU ร่วม Access4u ออสเตรเลียยกระดับวิชาการและบริการแก่คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่ง แบบครบวงจร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุ

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

สภ. & อำเภอ บันนังสตา บูรณาการภาคีเครือข่าย นำร่องโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรในพื้นที่ นิคมฯ ยะลา

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

กอ.รมน.ภาค 4 สน. บูรณาการร่วมกับ พม.ยะลาและอำเภอบันนังสตา ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

“วราวุธ” รมว.พม. มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รุ่นแรก เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 มิ.ย. นี้

Read More
Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. จับมือ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์, GDH, และ มูลนิธิ 5 For All พาคุณตา คุณยาย ไปดูหนัง ส่งเสริมคุณค่าความสำคัญระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

Read More