Update Newsการเงินประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

ธนชาต – จุฬาฯ จัดประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเงิน

นายธีรชาติ จิรจรัสพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 รับสมัครนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ชิงรางวัลรวมมูลค่า 235,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และโอกาสในการศึกษาดูงานที่ธนาคารธนชาต

 พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain Hall ชั้น 1 อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-14 มิ.ย. 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 หรือ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 134