Update Newsกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

CPF สนับสนุนปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ทำแนวกันไฟ ดูแลผืนป่ายั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5  ผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์  อ.จอมทอง  อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลม ใช้ในภารกิจทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์  พร้อมด้วยอาหารเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน           

เชียงใหม่ :  วันนี้ (11 มีนาคม 2565) นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องเป่าลม  12 เครื่อง  สนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ในการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและดับไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี นายเกรียงไกร  ไชยพิเศษ   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รับมอบ   พร้อมกันนี้  ซีพีเอฟ นำไข่ไก่ ซึ่งสนับสนุนโดยสายธุรกิจไก่ไข่  จำนวน  60  แผง  มอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ  อาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่        


นายวุฒิชัย  กล่าวว่า ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มุ่งมั่นใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการป้องกันไฟป่า และดูแลผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์  อ.จอมทอง  อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สอดรับกับเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ในการมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)      


“บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการปกป้องทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน”  คุณวุฒิชัย กล่าว