Update Newsสังคมสังคม/CSR

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ต้อนรับผบ.ทร.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (7 มิ.ย.67) ที่ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมด้วย คณะติดตาม ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล.ภาค 2 ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า โครงสร้างการทำงานของ ศร.ชล. อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งจะมีภารกิจหลักด้านการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

นอกจากนี้ ยังรับนโยบายสำคัญจากนายกรัฐมนตรี ในด้านการบูรณาการการป้องกัน และปราบปราม การลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเล รวมถึง สนับสนุน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในภารกิจการช่วยเหลือ ส่งต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยล่าสุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

 

 

 

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า กำลังพลของ ศร.ชล. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในทุกภารกิจ โดยเฉพาะปัญหาสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ การป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย การบุกรุกพื้นที่สาธารณะในทะเล ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาได้คลี่คลายแล้ว

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 เป็นปีมหามงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ศร.ชล. ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนทุกภาคส่วน มาร่วมกันเก็บขยะ ทั้งชายฝั่งและในทะเล เพื่อกำจัดมลภาวะ รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะได้ขอรับการสนับสนุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ร่วมกัน

สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี