Update Newsสังคมสังคม/CSR

กฟน. เตือนระวังมิจฉาชีพบุกถึงบ้าน แอบอ้างขอเก็บค่าไฟฟ้า หากไม่จ่ายขู่ตัดไฟ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า แอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง แสดงบัตรพนักงานปลอม ขอเก็บค่าไฟฟ้าถึงบ้าน กฟน. ยืนยันไม่มีนโยบายให้พนักงานเก็บค่าไฟฟ้า ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า


นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ กฟน.ปลอมแปลงบัตรประจำตัวพนักงานเพื่อใช้ในการแสดงตนให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้านอกสถานที่ แจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า ออกใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินปลอมอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตัวแทน กฟน. ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศนั้น 

ขอแจ้งให้ทราบว่าทาง กฟน. ไม่มีบริการให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้านอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ กฟน. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ กฟน.ก่อนทุกครั้ง ส่วนการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศนั้น กฟน. จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเข้าไปให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง

โดยปัจจุบัน กฟน. ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ได้แก่ การชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ กฟน. ทั้ง 18 เขต และสาขาย่อย 11 แห่ง เคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) โดยเปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ 3 แห่ง ได้แก่ โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จ.นนทบุรี บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และบริเวณ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

รวมถึงสามารถชำระได้ที่ตัวแทนรับชำระทุกแห่ง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี เป็นต้น บริการหักบัญชีธนาคาร บริการหักบัญชีบัตรเครดิต ชำระผ่านทางตู้ ATM ชำระผ่านทาง Internet Banking, Mobile Banking, Mobile Phone อื่น ๆ หรือชำระผ่านช่องทางที่ทันสมัย MEA Smart Life Application ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรี ได้ที่ App Store และ Google play โดยคลิก http://is.gd/KlyQKF สำหรับรายละเอียดช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กฟน. http://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/3698

ทั้งนี้ หากพบบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงาน กฟน. แสดงตนเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า รับชำระค่าไฟฟ้าในสถานที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที หรือแจ้งข้อมูลได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง