Update Newsข่าวในพระราชสำนักสังคม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมร้านกาชาด กฟน. “60 ปี การไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่าง ส่งต่อการให้ที่งดงาม”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมร้านกาชาดการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภายใต้แนวคิด "60 ปี การไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่าง ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ในงานกาชาดประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟน. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ร้านกาชาด กฟน. หมายเลข 6.2 โซนหน่วยงานพลังงาน สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างบนถนนและทางเดิน รวมถึงไฟประดับทั้งหมดภายในงานกาชาด ให้มีความมั่งคง ปลอดภัย พร้อมได้ร่วมออกร้านในงานกาชาดเพื่อหาเงินรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี 

โดยในปีนี้ กฟน. ได้ร่วมออกร้านภายใต้แนวคิด “60 ปี การไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่าง ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของ กฟน. ต่าง ๆ มากมาย เช่น อุโมงค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นไฟฟ้าใต้ดิน นิทรรศการนำเสาไฟฟ้าใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล มุมถ่ายภาพจำลองป่าในกรุง @บางกะเจ้า และนิทรรศการอาคารวัฒนวิภาส 

ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ กฟน. ที่ออกแบบก่อสร้างเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย รวมถึงให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับกิจกรรม “โชคลอยคว้า” ลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดย กฟน. จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากกิจกรรม “โชคลอยคว้า” เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป

 

นอกจากนั้น กฟน. ยังได้ประดับไฟหยดน้ำทั้งหมดภายในงานกาชาดประจำปี 2561 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 125 ปี สภากาชาดไทย โดยผู้เข้าชมงานสามารถชื่นชมความสวยงามตระการตาของไฟประดับภายในงานได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป พร้อมร่วมย้อนวันวานไปกับนิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125 ปี สภากาชาดไทย กระบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำ นิทรรศการว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก 

พร้อมสาธิตการเล่นว่าว และการประกวดว่าว การประกวดขวัญใจงานกาชาด การแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กและโซนสวนสนุก และการแสดงสารพัน แสง สี บนเวทีกลาง ตลอด 9 วัน 9 คืน จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2454743857886070/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4162

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1066200188451078144?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=30932