Update Newsกระทรวงศึกษาธิการสังคมสังคม/CSR

“กมล” ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช.ศธ. (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง MING CHUAN UNIVERSITY และ CHIHLEE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAIWAN กับ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทย ในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ การเเลกเปลี่ยนอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา การจัดค่ายวิชาการด้าน AI , ROBOT , e- sports, ภาษาจีน , start up ,ธุรกิจการบิน การโรงเเรม การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่โลกอาชีพในอนาคต

ในโอกาสนี้ ดร. กมล ได้เน้นย้ำกับทุกฝ่ายว่า “หลังจากวิกฤตโควิด สถานการณ์โลกเปลี่ยนเเปลงไป การจัดการศึกษาในลักษณะเดิมไม่เพียงพอต่อการสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องมีสมรรถนะในการเเข่งขันสูง การสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในโลกกว้างจึงมีความจำเป็น และหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเป็นทางเลือกของเด็กไทยที่จะได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูง เพื่อนำไปสร้างสมรรถนะของตนในการนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”