วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
SMEUpdate Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รุกการค้าออนไลน์ จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” 

เชียงใหม่ : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้า “Offline 2 Online Expo 2018” ส่งเสริมการค้าออนไลน์และสนับสนุนช่องทางการขายทุกมิติ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ที่ผ่านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ นำเสนอสินค้าและบริการมาร่วมจัดแสดงในงานกว่า ๑๕๐ ราย  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

งานจัดแสดงสินค้านี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) เป็นโครงการที่กรมฯ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย SMEsที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ ราย ประกอบด้วย OTOP,Organic, Halal, GI, Fairtrade,ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) สมาชิก Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สามารถใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ของดีทั่วไทย.com ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวสู่การตลาดด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์  ในธีมหลัก “ของดีออนไลน์”  โดยจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการออนไลน์ในภูมิภาคต่างๆ ได้นำเสนอสินค้าและ บริการในงานจัดแสดงสิ้นค้า  สร้างโอกาสในการทำการตลาดและการค้าในทุกมิติ ทั้งนี้มีแผนจะจัดขึ้นในจังหวัดหลัก อาทิ เชียงใหม่ กรุงเทพ สงขลา (หาดใหญ่) อุดรธานี และนครราชสีมา  โดยประเดิมจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นที่แรก

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าว  “ภารกิจของกรม คือการมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพในการทำการค้า ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ยุคนี้เป็นยุคของ Digital Commerce เราต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการค้าออนไลน์ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ค้าออนไลน์กับกรมฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้า และส่งเสริมสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เราคาดหวังว่า จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีศักยภาพในการแข่งขัน ขายของผ่านเว็ปไซต์ สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดออนไลน์สากล” 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ช่วยยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพ ดังนั้นแนวคิดในเรื่องของ  “วิถีการค้าไทยสู่ออนไลน์”   จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดบนระบบดิจิทัลให้ผู้ประกอบการไทย เกิดการพัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทานและเชื่อมโยงสู่ธุรกิจกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว  นางกุลณี กล่าวเพิ่มเติม