Update Newsพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าฯชวนผู้ส่งออก ร่วมโครงการ PM Award 2018 ชูแนวคิด “Leading The Way”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกเพื่อรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018) ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล ในปีนี้ได้ใช้แนวคิด ‘Leading The Way’ สะท้อนถึงเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจไทย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 เมษายน 2561


เกือบ 3 ทศวรรษที่ PM Award ทำหน้าที่เป็นรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PM Award จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การตรวจใบสมัคร การพิจารณาเอกสาร รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจ ส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง 
หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า “การเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญของกรม โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจ SMEs ,Startup รวมถึงกลุ่มสินค้า OTOP อีกด้วย กล่าวคือรางวัล PM Award คือมาตรวัดความสำเร็จสูงสุดของผู้ส่งออกเพราะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและสามารถมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม”
 

ข่าวดีอีกเรื่องนึงในปีนี้คือ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าและบริการไทยยังคงเนื้อหอมในตลาดโลกโดยปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 9.9% ถือเป็นอานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของนักธุรกิจส่งออกไทยที่หันมาใช้เทคโนโลยียุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนผ่านของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation) รวมถึงการขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความยั่งยืนของระบบและทำให้ศักยภาพการดำเนินธุรกิจไทยก้าวต่อไปอย่างมีพัฒนาการ


        

หม่อมหลวง คฑาทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมฯ รางวัล PM Award จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก ได้รับความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพ และผู้ได้รับรางวัลแต่ละปียังได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ ทั้งการได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทางกรมฯจัดขึ้น ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 

โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงานมี ดังนี้
1.รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
2.รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)
3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
4.รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)
5.รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)
6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)
 

 

ภายในงานยังมีการเสวนา “ไขรหัสธุรกิจเด่น สู่การเป็นผู้นำการค้าระหว่างประเทศ” จาก 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award ปีที่แล้วมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ทำธุรกิจส่งออกให้ประสบความสำเร็จ พร้อมแนะแนวทางกลยุทธ์การเข้าเป็นหนึ่งในทำเนียบ PM Award โดยทั้ง 5 บริษัทที่เข้าร่วมมีดังนี้

1. “ถึงจะล้มก็ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ จากบุคคลล้มละลายกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านด้วยธุรกิจที่สร้าง จากสิ่งใกล้ตัว” นายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ จากบริษัท สวนผึ้งหวาน เจ้าของแบรนด์บ้านมะขาม ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปที่ส่งออกไปขายทั้งในเอเชียและยุโรป
2. “สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความเชื่อมั่นในสินค้าให้กับคู่ค้าของเรา” โดย นายวัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล บริษัท กรไทย ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทดแทนหลายแบรนด์ เช่น ชาวไทย,คูซ่า,โค-คอฟ,โคจิน 
3. "Thai Software - from localize to globalize” โดย นายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์ บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้คิดค้นและผลิตนวัตกรรม ซอฟต์แวร์อันดับ1 ใน 3 ให้กับโรงแรม อพาร์ตเมนต์ ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 
4. "Attention to every single detail is the foundation of all great success and achievement.” ความสนใจในทุกรายละเอียดเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดย พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์ ผู้อำนวยการแพทย์ จากโรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ 
5. “เข้าใจตลาด รู้จักเครือข่าย คุณภาพโดนใจ”เทคนิคสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ขยายตลาดให้โตตามความต้องการของอุตสาหกรรม โดย คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล PM Award 2018 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.pm-award.com หรือสอบถามเรื่องการรับสมัครได้ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354 หรือโทรสายด่วน 1169 หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2561 นี้