Update Newsกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ยืนยัน พร้อมเปิด “อ่าวมาหยา” เป็นของขวัญปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 65 นี้

23 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดแถลงข่าวผ่านระบบ VDO Conference กรณีการเปิดอ่าวมาหยา ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สามารถเปิดได้ทันหรือไม่ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อสารมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ แถลงว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอยืนยันว่ากรมอุทยานฯ มีความพร้อมทั้งในด้านมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอ่าวมาหยาได้ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 นี้แน่นอน เป็นที่ทราบกันดีว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยา มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปีกว่าซึ่งช่วงระยะเวลาที่ปิดอ่าวมาหยา พบว่ามีฉลามหูดํา ทั้งตัวเต็มวัยและวัยอ่อน เข้ามาอาศัยในบริเวณหน้าอ่าวมาหยา ประมาณ 161 ตัว เป็นการชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดอ่าวมาหยาทางกรมอุทยานฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และประชุมผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติในการรับนักท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ อาคารประกอบอาหาร ห้องสุขาชาย-หญิง ทางเดินยกระดับ ม้านั่งอเนกประสงค์ ระเบียงชมวิว ทางเดินรับท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวโล๊ะซะมะท่าเทียบเรือลอยน้ำชั่วคราว บริเวณอ่าวโล๊ะซะมะ จัดหาทุ่นจอดเรือ ทุ่นไข่ปลา เพื่อรองรับเรือของนักท่องเที่ยว และกั้นเขต 

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA+ แล้ว โดยได้เปิดจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 60 วัน ซึ่งการเปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยา จะรองรับนักท่องเที่ยวได้รอบละ 375 คน ต่อ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. เป็น 11 รอบ /วัน ซึ่งขณะนี้มีผู้จองคิวล่วงหน้าเพื่อเที่ยวชมอ่าวมาหยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 362 คน ซึ่งการท่องเที่ยวมาหยาแนวใหม่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันปะการังเสียหาย

สำหรับการจองที่ปรับรูปแบบใหม่นี้ จะแยกการจองเป็นรายแหล่งท่องเที่ยว เริ่มนำร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามัน ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล เช่น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จะมีรายการแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจอง 42 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดจำนวนคนไม่เกินที่รองรับได้ต่อวัน และแบ่งย่อยเป็นรอบ ๆ ตามความเหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ต้องจองล่วงหน้าผ่านระบบ QueQ เน้นให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนไปเที่ยว ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้แต่เน้นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากกว่า จึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น การงดใช้ครีมกันแดดที่มีสารต้องห้าม หรือห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นควัน บริเวณจุดกางเต็นท์ หากมีการฝ่าฝืนทางอุทยานฯ 
จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด