วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsการเงินธุรกิจ-เศรษฐกิจสังคมสังคม/CSR

กรุงศรีสำรองเงินสด 9,628 ล้านบาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผ่านสาขา/กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ (4 เมษายน 2567) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 รวม 9,628 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,131 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองสำหรับเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 2,161 ล้านบาท และเครื่องเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 3,970 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 3,497 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,582 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 1,915 ล้านบาท ปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 543 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,565 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)