Update Newsสังคมสังคม/CSR

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานใหญ่ “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” 23-27 กย.นี้

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมพร้อมจัดงาน “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร”ที่ครบครันด้วยเมนูอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ นิทรรศการและวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะสตรีทอาร์ต สินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมการแสดงจากศิลปินอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายนนี้ ณ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และอาหารการกินที่ผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ และอาหารเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหารก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 

 

 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จึงร่วมกันจัดงาน “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายนนี้ ณ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ภายในงานจะมีเมนูอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ นิทรรศการและวัฒนธรรมประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและการละเล่นของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ชมผลงานศิลปะสตรีทอาร์ต พร้อมการเสวนากับกูรูด้านศิลปะ พบกับสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ท่ามกลางบรรยากาศวังเก่าที่แสนร่มรื่น พร้อมการแสดงจากศิลปินอีกมากมาย


งานครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน


ภายในงานมีการแบ่งโซน จำนวน 6 โซน ได้แก่ 
- โซนการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในโซนนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว (Story) “เยือนวังเก่า 
เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” และวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของแต่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและนิทรรศการแสดงถึงภูมิปัญญาและการเสริมสร้างต่อยอดนวัตกรรม (Innovation)
- โซนเวทีกลาง มีการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวันและโชว์แสดงสาธิตการทำอาหารหรือขนม
- โซนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน มีจำลองวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยมีเรือจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ลำ
- โซนอาหารชวนชิม และ Street Food


มีร้านจำหน่ายอาหารของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จำนวนไม่น้อยกว่า 40 บูธ
- โซนเวทีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีการแสดงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่
- โซนเวทีสตรีทอาร์ต มีการเสวนาเรื่องศิลปะและดนตรี
โดยภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น (Premium) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 70 ร้าน

“อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวชมงานนี้ เพราะจะเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง เหมือนได้เที่ยวทั่วทุกจังหวัดภาคกลางปริมณฑลในงานเดียว ท่านจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและมีเอกลักษณ์ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารหลากหลายของแต่ละจังหวัดที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นสุดยอด รับรองว่าทุกท่านจะได้เก็บเกี่ยวเอาความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวทิ้งท้าย