Update Newsสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลัง ภาคีด้านสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรม “World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” 

กรุงเทพฯ 5 มิ.ย.;  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP), มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) และ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงาน   World Environment Day 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์  Connecting People to Nature : I’m with Nature + Clean Sea  กระตุ้นให้ทุกคนรักและห่วงใยในธรรมชาติรอบตัว เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนทะเล, การจัดการขยะมูลฟอย และการงดหรือลดการใช้ถุงพลาสติก และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่า โดยข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2558 พบว่าประเทศไทยมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลมากกว่า 750 ล้านชิ้นต่อปี  ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล น้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลล้มตายและได้รับสารพิษจากไมโครพลาสติก ทำให้ส่งผลเสียเป็นลูกโซ่สู่ทุกคนในที่สุด
 .กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า นโยบายด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัลตลอดระยะเวลา 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Central Group Loves the Earth รณรงค์ปลูกฝังให้บุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 

 องค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทยที่ริเริ่มแคมเปญลดใช้ถุงพลาสติก-ถุงกระดาษ No Bag No Baht อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญรณรงค์ให้ลูกค้าลดการ ใช้ถุง และหันใช้ถุงผ้าแทน อาทิ ห้างเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซน, ท็อปส์-เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ฯลฯ ซึ่งหากคนไทยทั้ง 65 ล้านคน ร่วมมือกันลดการใช้ถุงพลาสติกเพียงวันละ 1 ใบ จะช่วยลดการใช้ได้มากกว่า 24,000 ล้านใบต่อปี 

การผลิต “ถุงชีวภาพ” หรือ Bio Degradable Bag ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตถุงกระดาษ Recycleเพื่อช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้

กระบวนการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วเพื่อทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเหมาะสม เช่น ห้องน้ำในศูนย์การค้าและโรงแรมในเครือ การเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกปะการังเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติของโรงแรมในเครือ เซนทารา มัลดีฟ เป็นต้น

 การออกแบบอาคารสำนักงาน ตลอดจนศูนย์การค้าลดโลกร้อน ด้วยการเน้นแสงสว่างจากธรรมชาติ กระบวนการคัดแยกขะด้วยถังขยะ ถังขยะอันตราย ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะเศษอาหาร ของศูนย์การค้า  ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ในกระบวนการก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ มีการเลือกวัสดุเหลือใช้มาบดอัดถมเป็นลานจอดรถและงานรองพื้นทาง

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี บริษัท จัดทำโครงการ CENTRAL Green Project@Vibhavadi กิจกรรมการบำบัดน้ำเสียและปรับระบบนิเวศคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณสวนสมเด็จย่า ๘๔ พรรษา และแจกถังดักจับไขมันให้แก่ผู้ค้ารายย่อย และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีก 10 แห่ง ใน 8 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ

สิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลร่วมแรงร่วมใจทำอย่างจริงจังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่คู่กับทุกคนอย่างเป็นมิตรร่วมกัน

 ทางด้าน ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกับธรรมชาติในทุกทิศทาง การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพียงปรับเปลี่ยนมุมมองการดำรงชีวิตก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวมากขึ้น น้ำที่เราดื่ม อากาศที่เราหายใจ สินค้าและบริการต่างๆ ที่เราใช้ประโยชน์ ล้วนอยู่บนฐานการใช้ทรัพยากร และท้ายสุดเมื่อหมดประโยชน์ก็แปรสภาพเป็น "ของเสีย หรือขยะ"

 สิ่งที่ไม่มีใครต้องการกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเป็นรางวัลตอบแทน เมื่อเราไม่ต้องการ ธรรมชาติก็ไม่ต้องการเช่นกัน "ลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันนี้โลกเปลี่ยน เราก็ต้องปรับ เพราะ "ชีวิตเราทุกคนนั้น.. ผูกพันกับธรรมชาติ"  ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อนลูกหลานรุ่นต่อๆไป อย่างไรก็ตามขอขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัล ที่เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดไป

   ดร.เดเชน เชอหริง ผู้อำนวยการ และ ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อม แห่งสหประชาชาติ (UNEP) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค กล่าวว่า “ในแต่ละปีมีพลาสติกทั่วโลกมากกว่า 8 ล้านตัน ลอยเป็นขยะอยู่ในมหาสมุทร เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เกิดผลกระทบต่อการประมง การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ และยังส่งผลเสียมายังสุขภาพของมนุษย์ในรูปของสารพิษต่างๆที่ผ่านมาทางห่วงโซ่อาหาร  

ด้วยเหตุนี้ UNEP โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับทุกคนไปนานๆ พร้อมทั้งเชิญชวนติดแฮชแท็กซ์  #CleanSeas  เพื่อกระตุ้นและสร้างไวรัลผ่านสื่อโซเชียล ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดทางทะเลร่วมกัน”

สำหรับกิจกรรม World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ลานอีเดน ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับนิทรรศการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มี ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวทางทะเล ในแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การร่วมประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (Upcycling) โดย อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และ สัมผัสประสบการณ์ใต้น้ำผ่านเลนส์ พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ กับคุณบารมี เต็มบุญเกียรติ (ช่างภาพสารคดีชื่อดัง) พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ได้แก่ กีตาร์ เดอะวอยซ์ , ดิว เดอะสตาร์ และป็อป ปองกูล กลุ่มเซ็นทรัล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามคงอยู่กับเราตลอดไป