วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
คมนาคมธุรกิจ-เศรษฐกิจประชาสัมพันธ์สายการบิน

การบินไทยกับบางกอกแอร์เวย์สลงนามสัญญาเที่ยวบินร่วม (Codeshare)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินร่วม (Codeshare) เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบิน รวมทั้งรองรับการขยายช่องทางการขายและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ในเส้นทางบินเชื่อมต่อของทั้งสองสายการบินให้มากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยและบางกอกแอร์เวย์ส มีความสัมพันธ์อันดี และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันยาวนานเป็นเวลากว่า 20 ปี และตั้งแต่ปี 2546 ได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะการขายเที่ยวบินเชื่อมต่อ (Interline Agreement) ซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสาร และเดินทางในเส้นทางที่มีความเชื่อมต่อกันระหว่างการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์ส ได้อย่างสะดวกสบายเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบินของสายการบินทั้งสอง

จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบเที่ยวบินร่วม หรือ Codeshare เพื่อรองรับการขยายช่องทางการขาย และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในเส้นทางบินเชื่อมต่อของทั้งสองสายการบินให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของสายการบินของคนไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและช่วยนำรายได้จากการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบางกอกแอร์เวย์ส มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการและสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร การสร้างพันธมิตรทางการบินกับสายการบินชั้นนำระดับโลกเป็นหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพด้านเครือข่ายเส้นทางบินและด้านการขาย โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทั่วโลกและเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในเส้นทางบินของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเที่ยวบินร่วมกับสายการบินชั้นนำกว่า 22 สายการบิน

และครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่บางกอกแอร์เวย์สได้ทำความตกลงในความร่วมมือบนเที่ยวบินร่วมกับการบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติและเป็นสายการบินชั้นนำของโลกที่มีมาตรฐานการบริการในระดับสากล และมีเส้นทางบินครอบคลุมกว่า 61 จุดหมายปลายทางทั่วโลก และบางกอกแอร์เวย์สเป็นสายการบินที่มีเส้นทางบินเข้าสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียน ครอบคลุมมากกว่า 12 จุดหมายปลายทางในประเทศ และ 16 จุดหมายปลายทางในต่างประเทศ และยังมีการพัฒนาเพิ่มจุดบินอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้จึงจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายเส้นทางบินในรูปแบบพันธมิตรการบินของทั้งสองสายการบินให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และยังเป็นการสร้างศักยภาพด้านการบริการของสายการบินของไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

โดยความร่วมมือเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ในเส้นทางดังต่อไปนี้

– เที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

1.เส้นทางบินภายในประเทศ 10 เส้นทางบิน ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สมุย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-ภูเก็ตกรุงเทพฯ-กระบี่ กรุงเทพฯ-ลำปาง กรุงเทพฯ-สุโขทัย กรุงเทพ-ตราด เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และสมุย-ภูเก็ต

2. เส้นทางบินระหว่างประเทศ 4 เส้นทางบิน ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ- ดานัง ประเทศเวียดนาม กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ประเทศลาว กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์(มาเล่) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และกรุงเทพฯ-เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

– เที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินไทย

เส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ และเส้นทางในอนาคตอื่นๆ อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือสำนักงานขายการบินไทย THAI Contact Centerโทร 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางบินที่ให้บริการหรือสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อ Call Center หมายเลข 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือเว็บไซต์ www.bangkokair.com