Update Newsแรงงาน

ก.แรงงาน จับมือ บ.สามมิตรฯ ฝึกฝีมือช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ป้อนตลาดแรงงาน

รมว.แรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทสามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ผลิตช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ส่งตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์


   เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ผ่านมา พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทสามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน จากนั้นได้ร่วมกันเปิดป้ายศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก “PROTRUCK” สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์บริการ “PROTRUCK” ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกให้มีทักษะสูงได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รวมถึงผลิตแรงงานที่มีทักษะในด้านการบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความต้องการแรงงานสูง โดยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างยนต์และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แรงงานมีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ทันที
 

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ จะทำให้แรงงานของไทยมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นแก่แรงงานไทยต่อไป