Update Newsสังคมสังคม/CSR

ข้าวมาบุญครองลงพื้นที่ภาคเหนือ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ข้าวมาบุญครอง ร่วมกับช่องวัน 31 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพวันสร้างสุข และข้าวสารรวงทิพย์ จากข้าวมาบุญครอง จำนวน 1,500 กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องภายในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กว่า 300 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย 

โดยมีนายนิยม ลักขณะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นหนุน เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นหนุน อำเภอกลางเวียง จังหวัดน่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้