Update Newsสังคมสังคม/CSRแรงงาน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดสัมมนา ณโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ประมวลกฎหมายแรงงานไทย : พลิกโฉมทันยุคสู่สากล โดยมี ณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ราเชน อิ่มใจ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการฯ เสมา คล้ายสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการฯ มณฑาทิพย์ กรีมหา  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และ พล.อ. ทรงพล รัตนโกเศรษฐ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องบอลรูม 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน