Update Newsสังคมสังคม/CSR

คนพิการเฮ! รับเงินเยียวยา 1,000 บาท วันนี้

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการทยอยจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท รอบแรกแล้ว วันนี้ (29 พ.ค. 63) ย้ำเชื่อมั่นถึงมือคนพิการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00 น. ของวันนี้ เป็นต้นไป ทั้งบัญชีธนาคารกรุงไทยและต่างธนาคาร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยกรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันนี้ (29 พ.ค. 63) และในส่วนคนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ สำหรับคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 หรือติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0 2354 3388 ต่อ 304, 307 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ