วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsธุรกิจ

คปภ. ลงนาม MOU หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกัมพูชา ดันบริษัทประกันของไทยบุกตลาด CLMV

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้เดินทางไปประเทศกัมพูชา เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) กับ Dr.Mey Vann, Director General, General  Department of Financial Industry กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน   ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยมี H.E. Madam Nguon Sokha รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน 

ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศ รวมทั้งร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยตามกรอบของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ตลาดประกันภัยมีความมั่นคง อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ   

      

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การทำ MOU ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่สำนักงาน คปภ.จะให้การสนับสนุนบริษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภาพและมีความมั่นคงทางการเงินในการขยายธุรกิจประกันภัยเพื่อต่อยอดธุรกิจและตลาดใหม่ๆในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียตนาม 

ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญที่ภาคธุรกิจประกันภัยไทยควรให้ความสนใจเพราะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ขณะที่ตลาดประกันภัยยังใหม่ และประชาชนตลอดจนภาคธุรกิจมีความต้องการระบบประกันภัยมาช่วยบริหารความเสี่ยง ซึ่งการทำ MOU ระหว่าง สำนักงาน คปภ. กับ ประเทศกัมพูชา ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ของ สำนักงาน คปภ. ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข็มแข็งและก้าวขึ้นมีบทบาทสำคัญในตลาดอาเซียนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำนักงาน คปภ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศลาวไปแล้ว

ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยของไทยเข้าไปลงทุนโดยร่วมทุนกับบริษัทของประเทศกัมพูชาและประเทศลาว รวมทั้งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AEC เช่น ประกันภัยข้ามพรมแดนสำหรับการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าข้ามแดน ตลอดจนประกันด้านสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงสมารถตอบโจทย์ของตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้ดี


ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ออกกฎกติกาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยไทยไปลงทุนต่างแดนจำนวน 2 ฉบับคือ  ประกาศ คปภ. เรื่องแนวปฏิบัติการขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนเพื่อการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย พ.ศ.2558 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทของไทยไปร่วมทุนกับธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน และอีกฉบับคือ ประกาศ คปภ. เรื่องแนวปฏิบัติการขอรับความเห็นชอบจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย พ.ศ.2558 เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทยเข้าไปเปิดตลาด AEC และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน 

นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. และคณะฯยังได้พบปะหารือกับ Mr.Oknha Ly Hour รองประธานสภาหอการค้ากัมพูชา ซึ่งเป็นประธานกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรม การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อรับทราบข้อมูลและท่าทีของภาคธุรกิจกัมพูชาตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยของไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาอีกด้วย