Update Newsปฏิทินข่าว

งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙ อลังการรวมสุดยอดช่างหัตถศิลป์

เตรียมพบกับ งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ - SACICT อลังการกับการรวมผลงานสุดยอดช่างหัตถศิลป์กว่าร้อยชีวิต ชมงานระดับชาติที่หาดูได้ยาก  พร้อมกับกิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์หัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามโทร ๑๒๘๙