Update Newsสังคม

ทหารเรือกว่า 100 นาย ตบเท้าเข้าบริจาคเลือด

วันนี้ 12 มิ.ย. 60 พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกำลังพลกว่า 100 นาย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ 75 ปี ณ หอประชุม กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


   

พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง กล่าวว่า สำหรับการร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ 75 ปี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย แล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการในสังกัด ได้เห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไป ในอนาคต


ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไป เก็บไว้ในโรงพยาบาลต่างๆ ของกองทัพเรือ รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน


   อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323