Update Newsท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

ทีมแม่ฮ่องสอนท่องเที่ยวพลัส ต่อยอดชุมชนยลวิถีกะเหรี่ยงคอยาว “บ้านห้วยปูแกง” สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ทีมแม่ฮ่องสอนท่องเที่ยวพลัส นำโดยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน, นางเบญมาส บุญเทศ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแ่ฮ่องสอน, นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายวิรัตน์ วงศ์มา แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจทดสอบสินค้าการสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวชุมชลยลวิถี “ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง” อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustianable Tourism Goal) ตามนโยบายของนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Develope,ent Goal : SDG)โดยเน้นบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง ได้แก่ 
1.) ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น Building sustainable carees and supporting local Economies in tourism. 
2.) ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Sustainable tourism destinations and local Communities. 
3.) การคำนึงถึงความปลอดัยในภาคการท่องเที่ยว Safty and Security in tourism.  

 

 

โดยมีแนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมช พร้อมรับฟังสภาพปัญหา และร่วมหาแนวทางปรับปรุง บนพื้นฐานการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเสนอขายเชิงประสบการณ์ (Sustainable Travel Experience) และส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Low Carbon และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนสินค้าจากชุมชนและต่อยอดการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านการตลาด และกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมเชิงกีฬา เช่น นำตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปกะเหรี่ยงคอยาว เป็นของที่ระลึก หรือเป็นถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเชิงท่องเที่ยว อาทิ วิ่งเทรล วิ่งมาราธอน อีกทั้งยังร่วมกับชุมชนในการรักษาความเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในทุกมิติ เช่น การเดินทางปลอดภัย อาหารปลอดภัย

"บ้านห้วยปูแกง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) มีการพัฒนาทักษะฝีมือของสมาชิกในชุมชนเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยในปี 2565 ""บ้านห้วยปูแกง"" ได้รับมอบประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022 (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งจัดโดย Green Destinations Foundation หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจากประเทศเนเธอร์แลนด์" 

 

สำหรับชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้มากที่สุด นั่งเรือข้ามฟากและเดินชมชุมชนที่สะอาด ไม่มีขยะ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมทำที่ระลึกจากฝีมือเราเอง หรือช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยการอุดหนุนสินค้าชุมชน 

อาทิ ทำงานหัตถกรรมตุ๊กตาไม้แกะสลักจากเศษไม้เป็นรูปชาวกะเหรี่ยงคอยาว การทอผ้าด้วยมือตามแบบภูมิปัญญาโบราณ ร่วมรักษาชุมชนโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ (เก็บขยะที่เราผลิตออกมาจากชุมชน) จิบกาแฟสดตามสไตล์ชุมชนที่อาจมีรูปแบบการชงที่แตกต่างจากที่อื่นในรูปแบบเรียบง่ายแต่ลงตัว ถ่ายภาพสวย ๆ กับชาวกะเหรี่ยวคอยาว (กะยัน หรือประด่อง หรือ ปั๊ดตอง) แล้วแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมาย Meaningful Travel ผ่านโลกออนไลน์