Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี ณ อาคารคลังสินค้าที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง รพ. สนามพลังแห่งแผ่นดินแห่งที่ 3 นี้ โดยมี บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และภาคเอกชน จิตอาสา ทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มรับผู้ป่วยโควิด 1,000 เตียงในวันที่ 28 กรกฏาคม นี้