Update Newsสังคมสังคม/CSR

บริษัทจ่าวิรัชฟู้ดส์ , จ่าวิรัชเอาท์เล็ท และจ่าวิรัชสาขาบ้านทรงไทย มอบทุนการศึกษา กว่า 412 ทุน

วันนี้ (26 ธันวาคม 2565) บริษัทจ่าวิรัชฟู้ดส์, จ่าวิรัชเอ้าท์เล็ท และจ่าวิรัชสาขาบ้านทรงไทย โดย ร.ต.ต. วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย-ม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจ่าวิรัช พร้อมครอบครัว ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย-ม่วงหัก จำนวน 412คน คนละ 1,000บาท เป็นจำนวนทั้งหมด 412,000บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆนักเรียน ให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อๆไป โดยพิธีมอบทุนการศึกษา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 


ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย-ม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจ่าวิรัช หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจน้ำปลาร้าภายใต้เครื่องหมายการค้า จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) มีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มากมายไม่ว่าจะเป็น “น้ำปลาร้าจ่าวิรัช”, น้ำปลาร้าแม่ไพลิน by จ่าวิรัชปันสุข”, น้ำพริกปลาร้าจ่าวิรัช และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์จ่าวิรัชอีกมากมาย จึงได้นำผลกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจมาตอบแทนสังคม

โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ ตำบลท่าน้ำอ้อย-ม่วงหัก และยังคอยส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่ชุมชน ทุนที่นำมามอบนี้มาจากผลประกอบการของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทจ่าวิรัชฟู้ดส์ ทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญในทุกโอกาสได้ง่าย ๆ เพียงสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากจ่าวิรัชฟู้ด ก็จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน เพื่อให้มีกิจกรรมส่งมอบความสุขเช่นนี้สืบต่อไป