Update Newsสังคมสังคม/CSRแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดโครงการ Lost & Found เพื่อสังคม “สานฝันเพื่อน้องครั้งที่ 3”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ Lost & Found เพื่อสังคม “สานฝันเพื่อน้องครั้งที่ 3” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา และตามนโยบายของ บริษัทฯที่เน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชุมชน หรือโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ชุมชนหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินโครงการ CSR “มอบรอยยิ้มให้น้อง พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ”ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน และดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ และทาสีพื้นผิวจราจรบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหลักหก เป็นต้น 

 

 

 

โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดโครงการ Lost & Found เพื่อสังคม “สานฝันเพื่อน้องครั้งที่ 3” กิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนหรือชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตซอลที่ได้รับการปรับปรุง สื่อการเรียนการสอน ตู้เก็บหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ชุดตรวจ ATK และชุดอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนบ้านรางมูก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และมอบชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์กีฬา ตู้กับข้าว ตู้ทำน้ำเย็น ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องปรุงอาหาร พัดลม อุปกรณ์ชุดทดลองห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมหุ่นจำลองอวัยวะ และกล้องจุลทัศน์ ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

 

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง