วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsการตลาดคมนาคมธุรกิจ-เศรษฐกิจสายการบิน

บางกอกแอร์เวย์สเผยรายได้ปี 65 โต124.8% รับเที่ยวไทยคัมแบ็ค ปลื้มผู้โดยสาร 2.7 ล้านคน  

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,742.1 ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 124.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีผลขาดทุนลดลงร้อยละ 75.3 หรือ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,125.9  ล้านบาท พร้อมมุ่งหน้าพาองค์กรแข็งแกร่งทุกมิติ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ https://ba.listedcompany.com

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากทิศทางของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 โดยมียอดจำนวนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยสะสมรวมกว่า 5.4 ล้านคน

ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและส่งผลเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ปี 2565 
บริษัทฯ มียอดขนส่งผู้โดยสารรวม 2.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 394.8 และมีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการรวม 29,892 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 243.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 76.1 มีราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 3,150.8 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.7 โดยในภาพรวมเป็นไปตามคาดการณ์สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 12,742.1 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารร้อยละ 609.8 รายได้จากธุรกิจสนามบินร้อยละ 465.4 และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินร้อยละ 71.6 มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.0 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและค่าบริการผู้โดยสารเป็นหลัก 

ปี 2565 บริษัทฯเปิดให้บริการเส้นทางบินทั้งหมด 24 เส้นทาง ประกอบไปด้วยเส้นทางบินในประเทศ 17 เส้นทาง และ เส้นทางบินระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง โดยบริษัทฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางบินที่มีปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ กรุงเทพ - สมุย กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - พนมเปญ และสมุย - สิงคโปร์ รวมถึงการกลับมาให้บริการปฏิบัติการบินในเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3/2565 ส่งผลให้มีปริมาณที่นั่งจำนวน 3.4 ล้านที่นั่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 ของช่วงปีก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 โดยบริษัทฯ ย่อยได้จัดตั้งกองทรัสต์และนำทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในเดือนกันยายน 2565

 บางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สอดรับต่ออุปสงค์การเดินทางของผู้โดยสารและตอกย้ำในปณิธานความเป็นผู้นำธุรกิจสายการบินระดับภูมิภาค ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 และได้รับการจัดอันดับที่ 23 สาขาสายการบินยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2565 จากการประกาศผลของสกายแทรกซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด 

ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจการบินนานาชาติ บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินการด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน ผ่านนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ ส่งผลให้สนามบินสมุย และสนามบินตราด ได้รับรางวัล สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Airport) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงการดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร จึงนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดสำหรับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาท่ามกลางสภาวะที่ท้าทาย 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างอากาศยานให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือนเพื่อให้การสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สามารถก้าวไกลทัดเทียมสากล นายพุฒิพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย