Update Newsสังคมสังคม/CSR

“บิ๊กโจ๊ก”ลงพื้นที่ประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เขาหลัก สุดยอดโรงพักไฮเทค หนึ่งเดียวของ ภาค 8

เมื่อวันที่2 ส.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สถานีตำรวจภูธรเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.ผค. พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.บช.น. พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ ผกก.สภ.ท่ามะกา ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 “Khaolak Smart Safety Zone 4.0” สภ.เขาหลัก ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง 1 ใน 100 สถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการนี้ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมี พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รอง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.จิระวัฒน์ สาระรัมย์ ผกก.สภ.เขาหลัก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม (Big 6) ในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ 

และชมวิดิทัศน์การปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อให้สอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้น ภาครัฐจะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นจะต้องปฏิรูประบบการทำงานให้รองรับและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน สถานีตำรวจภูธรเขาหลัก จึงได้เลือกพื้นที่ ที่สำคัญของตำบลคึกคัก เป็นพื้นที่จัดทำโครงการSMART SAFETY ZONE 4.0 ภายใต้ชื่อว่า“Khaolak Smart Safety Zone 4.0” เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแลนด์มาร์ค มีสถาบันการเงิน ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร สวนสาธารณะ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนและมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

 
 

จึงเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมภายในพื้นที่ได้ง่าย เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” ยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกรอบความคิดเรื่องระบบราชการ 4.0 และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมฯ ลดปัญหา และการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ดำเนินการโครงการ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ดำเนินการโครงการ และเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถสานต่อเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นในความรับผิดชอบต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


โครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการและได้รับรางวัลประเภทการลดอาชญากรรม ด้านประสบการณ์ที่ดีที่สุดในงานตำรวจชุมชน จากเวทีประชุม สุดยอดตำรวจโลก หรือ เวิร์ล โพลิศ ซัมมิท ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต 

สภ.เขาหลัก เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจนำร่อง จากสถานีตำรวจนำร่อง 100 สถานี ทั่วประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของ สภ.เขาหลัก นำโดย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.๘ พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.๘ เป็นผู้สนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และขับเคลื่อนโดย พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.เสกสรร แก้วสว่าง รอง ผบก.ภ.จว.พังงา, พ.ต.อ.จิระวัฒน์ สาระรัมย์ ผกก.สภ.เขาหลัก 

ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ “Khaolak Smart Safety Zone 4.0” ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พื้นที่ทั้งหมด 1.74 ตร.กม.ระยะทางโดยรอบ 1.5 กม. ทางด้านทิศเหนือติดกับ บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทางด้านทิศใต้ติดกับอุทยานเขาหลัก-ลำรู่ ทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้านบางหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีประชากร ชาย 334 คน หญิง 356 คน จำนวนประชากร รวม 690 คน ประชากร 400 กว่าครัวเรือน ครอบคลุม 1 ตำบล คือ ตำบลคึกคัก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ หาดนางทอง (หาดทรายดำ ประภาคารหาดนางทอง) มีธนาคาร จำนวน 4 แห่ง ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อโรงแรมและรีสอรท์ ในพื้นที่โครงการ จำนวน 30 แห่ง


สภ.เขาหลัก “Khaolak Smart Safety Zone”ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยได้นำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ มีการจัดตั้งห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ CCOC มีการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของหน่วยงานราชการและเอกชน มายังห้อง CCOC สามารถดูย้อนหลังได้ 

สามารถดูCCTV จาก Smart Phone ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หน้าจอแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและฐานข้อมูล ทั้งระบบ CRIME ,Police I lert U OSB ของระบบ Police 4.0 ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล ข่าย 152.900“เขาหลัก” โทรศัพท์ สภ.เขาหลัก 076487519 หรือ 191 ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำห้อง CCOC จำนวน 2 นาย ตลอด 24 ชม. 

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดที่เชื่อมมายังห้อง CCOC ตลอด 24 ชม.และสามารถดูย้อนหลังได้ การเชื่อมโยงกล้องCCTV ไปยังตู้ยามที่อยู่ใกล้เคียง มีโดรน พร้อมเจ้าหน้าที่บินโดรน ที่มีใบอนุญาติถูกต้องตาม กสทช. และคำสั่งรองรับ สามรถเชื่อมโยงภาพมาที่ห้อง CCOC ได้ มี Line OA สถานีตำรวจภูธรเขาหลัก ติดตั้งระบบ SOS แจ้งเหตุจำนวน 2 จุด สภ.เขาหลัก มีการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

 โดยได้มีการทำ MOU กับ หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ สภ.เขาหลัก คือเทศบาลตำบลคึกคัก เพื่อหาแนวร่วม ในการทำงานทั้งด้านความร่วมมือ งบประมาณ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในโครงการ อีกทั้งยังได้มีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายBIG 6 เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมการแจ้งปัญหา แนวทางแก้ไข และ มีการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความต้องการและปัญหาของประชาชน ดำเนินการแก้ไขปัญหา 

รวมถึง แก้ไขจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่างหรือกล้อง CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม การขีด สี ตี เส้น การทำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รกร้าง เปลี่ยว พื้นที่ในโครงการเป็นประจำ เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์มีดังนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโปสเตอร์ สติกเกอร์โครงการ ป้ายโฆษณา ป้าย LED ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Youtube : Khaolak Smart Safety Zone ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Line กลุ่ม ไล่ล่าตาสับปะรด : กลุ่มเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม/ไลน์ OA สภ.เขาหลัก ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook : สถานีตำรวจภูธรเขาหลัก Khaolak Provincial Police Station Instagram TikTok สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านการบรรยายโครงการในสถานศึกษา/สถานพยาบาล และในพื้นที่ จากการสำรวจความหวาดกลัวและความเชื่อมั่น หรือ People pole Smart Safety Zone4.0 สภ.เขาหลัก ประชาชนในพื้นที่โครงการ “Khaolak Smart Safety Zone 4.0” ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน พบว่าระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติลดลง และผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา ในทุกเดือน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจ มีสถิติที่เพิ่มขึ้น และผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนด มากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป ในทุกเดือน


นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา