Update News

“บีไอจี”สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ส่งมอบ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ช่วยผู้ป่วยวิกฤติ Covid-19

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน เพื่อส่งมอบให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ขั้นวิกฤต ทั้งนี้ร่วมยืนหยัด และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของแพทย์ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส Covid-19“สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในขณะนี้มีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ สีแดงเข้มและมีสถิติผู้ติดเชื้อ Covid-19 สูงสุงในประเทศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เองเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วย Covid-19 เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก บีไอจีจึงได้สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ หวังให้มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบในด้านต่าง ๆ” นายปิยบุตร กล่าว

บีไอจีตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ Covid-19 โดยที่ผ่านมาบีไอจีให้การสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์กับหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้แทนจำหน่ายของบีไอจีรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑลในการเติมออกซิเจนทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ

 

บีไอจียังคงเดินหน้าสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในสถาณการณ์ Covid-19 อย่างต่อเนื่องและขอส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน