Update Newsกระทรวงแรงงานสังคมสังคม/CSR

ประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหาร

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ 2/2566” โดยมี นันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ปกส.) ณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ อุสนีย์ ศิลปศร พรรณิกา เหลืองสุรีย์ จีระภา บุญรัตน์ ร่วมงาน ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน