Update Newsสังคมสังคม/CSR

ประธานสถาบันการสร้างชาติ ชง 4 ข้อเสนอถึง “ลุงตู่” แก้ปัญหาโควิด – 19 จบเร็ว กระทบเศรษฐกิจน้อย

กรณีปัญหาวิกฤตโควิด - 19 ที่ประเทศไทยและโลกเผชิญอยู่รุนแรงและส่อเค้ายืดเยื้อ ดร.แดน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ มีข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรี มี 4 สิ่งที่ผมอยากเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการ เพื่อจัดการปัญหาโควิด - 19 ให้จบเร็วที่สุดและกระทบเศรษฐกิจน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 16 มีค 2563 ที่ผ่านมา , ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เปิดเผยถึงข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด - 19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ว่า สิ่งที่อยากเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการเร็วที่สุดคือ1.กำหนดวันเวลาล่วงหน้าแล้วประกาศให้ทุกคนรับทราบและเตรียมตัวก่อนที่จะสั่งปิดประเทศ ไม่มีการเข้าหรือออกจากประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ทุกจุดผ่านเข้าออกประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ เป็นเวลา 2 สัปดาห์เท่าระยะฟักเชื้อโควิด ไม่นานเกินกว่านั้น และไม่ทำซ้ำในอนาคต

2.ออกคำสั่งทางกฎหมายให้ทุกคนในประเทศอยู่กับบ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพให้ขออนุญาต) เหมือนกรณีการประกาศเคอร์ฟิวที่ไม่ให้ออกนอกบ้าน มีผลทางกฎหมายและมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน โดยภาครัฐจัดระบบให้ประชาชนเข้าถึงอาหาร น้ำ และของใช้จำเป็นเพียงพอ โดยระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่คนอยู่บ้านไม่มีการพบปะติดต่อกัน จะช่วยให้รู้ว่าใครป่วยจริง เพื่อให้การรักษาเฉพาะคนป่วยจริงให้หมดครบถ้วนคราเดียว เป็นการหยุดยั้งการแพร่กระจายให้สมบูรณ์ และจะได้ไม่ต้องทำซ้ำๆ อีกในอนาคต

3.ใช้ความเป็นผู้นำริเริ่มทำข้อตกลงกับทั้ง 224 ประเทศและเขตดินแดนทุกแห่งในโลก เสนอผ่านองค์กรสหประชาชาติ ขอให้ทุกประเทศปฎิบัติ ข้อ1และ2 พร้อมกัน ช่วงวันเดียวกัน นัดหมายวันพร้อมกันทั้งโลก เพื่อหยุดการแพร่กระจายระหว่างประเทศให้เบ็ดเสร็จ แม้อาจดูเหมือนยาก แต่จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุด

4.หากไม่ได้รับฉันทานุมัติจากทุกประเทศ ให้เราทำเองประเทศเดียว โดยหลังจาก 2 สัปดาห์ของการปิดประเทศผ่านไปและเรากลับมาเปิดประเทศแล้ว รัฐบาลต้องออกมาตรการเข้มงวดขั้นสูงสุดให้กักตัวผู้ที่ผ่านเข้าพรมแดนไทยทั้งทางบก อากาศ น้ำ ต้องถูกกักตัว 2 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศที่เข้าไทยจนกว่าเชื้อโควิดจะหยุดระบาด เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เล็ดรอดเข้าประเทศอีก ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อใหม่อีกรอบในไทย

หากไม่ทำ 4 ข้อพร้อมกัน มาตรการใดที่รัฐออกมาต่อไปจะเป็นเพียงการชะลอความรุนแรงของการระบาดเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะลำพังการปิดบางส่วนของประเทศ การแพร่กระจายยังมีโอกาสเกิดในส่วนที่ไม่ถูกปิด

หากไม่รีบตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้ว ในระยะยาวเศรษฐกิจและสังคมจะถดถอยยิ่งกว่านี้ การฟื้นตัวจะยิ่งยากลำบาก ใช้เวลานาน ความเดือดร้อนจะยิ่งแผ่ขยาย และเชื้อไวรัสจะยังอยู่ โดยอาจจะระบาดยาวนานถึง 2 ปีตามที่มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ไว้

การพยายามที่ยอมแลกความเสียหายทางเศรษฐกิจกับการปิดบางส่วนของกิจกรรมในประเทศที่ทำอยู่จะกลายเป็นความเสียหายทวีเมื่อโรคยังระบาดอยู่ในระยะยาว ผู้คนยังอยู่ในความตระหนกและหวาดกลัว เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ ความเชื่อมั่นในผู้นำประเทศจะสั่นคลอน

ผมจึงขอวิงวอนให้ท่านนายกฯ ให้ใช้ความเป็นผู้นำชาตินักรบตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เพื่อให้คนไทยได้รับชัยชนะในการศึกสำคัญครั้งนี้ด้วย !!"