วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsแรงงาน

ปลัดแรงงาน มอบรางวัลให้เยาวชนไทยแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills ครั้งที่ ๔๔

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ว่า จากการจัดส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (WorldSkills Abu Dhabi 2017) ที่ผ่านมานั้น เยาวชนไทยคว้า ๑ เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๒๔ สาขา ๒๖ คน ซึ่งเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สำหรับวันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยเหรียญเงินได้รับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมเหรียญละ ๕๐,๐๐๐บาท และน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน กพร.มอบเงินให้รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (WorldSkills Abu Dhabi 2017)

   

รางวัล Best of Nation ได้แก่ นางสาวณัชชา แซ่โง้ว สาขาประกอบอาหาร ๑ เหรียญเงิน (Silver) จาก นางสาวณัชชา แซ่โง้ว สาขาประกอบอาหาร ๑๒ เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) จาก  - นายชโลทร ชูแสง สาขาโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ  - นายจักรภัทร เริ่มรักษ์และนายปฏิภาณ ติใหม่ สาขาเมคคาทรอนิกส์  - นายจีรวัฒน์ สกุณี สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) - นายปฏิภาณ นวพรรณ สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)


- นายสันติ ชูแก้ว สาขาเมคโนโลยีงานเชื่อม - นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - นายพงศกร พราหมเกษม สาขาก่ออิฐ - นายโยธิน ซินเวียพรมราช สาขาเสริมความงาม - นายปราโมทย์ การัมย์ สาขาจัดดอกไม้ - นางสาวพุทธพร ธรรมานุกูล สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี - นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม - นายปิยนันท์ ชาวปลายนา สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น


นายจรินทร์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๔๔ ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา บริษัทและโรงแรม รวม ๓๖ แห่ง อีกส่วนหนึ่งที่ได้มอบหมายให้กพร.ดำเนินการคือ การขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและองค์กรเอกชน ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ดูแลเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติให้มีอนาคตที่สดใส สามารถนำทักษะความรู้ ความสามารถที่มี ไปต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศต่อไปได้ด้วย 

ซึ่ง กพร.ได้เตรียมจัดหาทุนการศึกษาและจัดหางานหลังเรียนจบ และน้องๆ บางคนจะเข้ามาเป็นอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ระดับอาเซียนหรือนานาชาติต่อไป รวมถึงการทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ ฝึกซ้อมให้แก่รุ่นน้อง และการเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมืออาเซียนในปี ๒๕๖๑ ด้วย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ