Asean MovementUpdate Newsต่างประเทศ

ปักกิ่ง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน ครั้งแรก พร้อมเปิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน 

ปักกิ่ง : เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน ครั้งแรก และพิธีเปิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยบริษัท ไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรม ฉันทามติ และความเจริญรุ่งเรือง" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการทรัพยากรคุณภาพสูงในส่วนของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การส่งเสริมการบูรณาการวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชากับจีน ตลอดจนกระชับความร่วมมือเชิงวิชาการ ยกระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนชาวกัมพูชาและชาวจีน ยกระดับการเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกันได้มีการเปิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน อย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งนี้

Mr. Wang Wentian เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรกัมพูชา, Mr. Prak Phannara ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา, Mr. Shu Yinbiao ประธานบริษัท ไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป จำกัด และสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีน, Mr. Lin Weijie หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท ไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, Mr. Sok Touch ประธานราชบัณฑิตสภาแห่งกัมพูชา, Mr. Neak Oknha Kith Meng ประธานและซีอีโอบริษัท เดอะ รอยัล กรุ๊ป กัมพูชา และ Mr. Yang Dan อธิการบดีมหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies University ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมตามลำดับ      

Mr. Wang Wentian กล่าวว่า ทั้งกัมพูชาและจีนมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ซึ่งกันละกันถือเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีมาโดยตลอด

Mr. Prak Phannara กล่าวว่า กัมพูชาและจีนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและมีมิตรภาพอันแน่นแฟ้นมาเนิ่นนาน โดยความสัมพันธ์กัมพูชา-จีน ได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เมื่อไม่นานมานี้ และในอนาคตอันใกล้ กัมพูชาและจีนจะดำเนินการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือเชิงลึกในแง่ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

Mr. Shu Yinbiao กล่าวว่า การจัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน จะช่วยยกระดับการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมกัมพูชาและจีน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้น ความใกล้ชิดกันมากขึ้น และการบูรณาการระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

Mr. Sok Touch กล่าวว่า การจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับจีนกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์พอดิบพอดี

บรรดาสมาชิกของเครือข่ายต่างระบุตรงกันว่า เครือข่ายดังกล่าวจะก่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ในการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกัมพูชากับจีน และจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประชาคมกัมพูชา-จีนที่มีอนาคตร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของกัมพูชาและจีน รวมทั้งสนับสนุนหลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการยอมรับความแตกต่าง