Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

ปิดฉากงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ กรมการท่องเที่ยวเผย กองถ่ายต่างประเทศสนใจลงทุนถ่ายทำในไทย คาดนำเงินเข้าประเทศมากกว่า 3,690 ล้านบาท

กรมการท่องเที่ยว (DOT) โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (TFO: Thailand Film Office) เปิดเผยยอดผู้สนใจจะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยจากการออกคูหานิทรรศการ ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 77 (Cannes Film Festival) ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ผลิต ผู้สร้างภาพยนตร์ และคณะกรรมภาพยนตร์ของประเทศต่าง ๆ เข้าสอบถามข้อมูลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย มาตรการ Incentive ในรูปแบบการคืนเงินร้อยละ 20 และข้อมูลภาพยนตร์ ซีรีย์ และทีมงานชาวไทย ตลอดระยะเวลาการออกคูหานิทรรศการมากว่า 800 ราย โดยมีผู้ผลิต ผู้สร้างภาพยนตร์ที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย จำนวน 30 ราย อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นต้น คาดจะมีเงินลงทุนในประเทศไทย มากกว่า 3,690 ล้านบาท

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยผลงานที่ผ่านมามีผู้ประกอบการต่างประเทศมาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 80 ล้านยูโร (3,200 ล้านบาท) ในปี 2017 เป็น 176 ล้านยูโร (6,600 ล้านบาท) ในปี 2023 และคาดว่าในปี 2024 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพความพร้อมของสถานที่ถ่ายทำ ทีมงานสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการจูงใจจากภาครัฐ เป็นต้น

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผยว่า “การออกคูหานิทรรศการในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปีนี้ กรมการท่องเที่ยวได้นำข้อมูลมาตรการ Incentive มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ รวมทั้งสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายทั้งสถานที่ทางธรรมชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทย และกางเกงช้าง กางเกงแมวมาเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา นำคลิปวิดีโอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดมานำเสนอให้กับคณะถ่ายทำต่างประเทศอีกด้วย”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาการออกคูหานิทรรศการ ณ งานเทศกาลภาพยนตร์ฯ เมืองคานส์ ทั้ง 12 วัน ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีเปิดคูหานิทรรศการ การแถลงความสำเร็จการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก กิจกรรมงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์ (Thailand Happy Hours) และการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet) สามารถดึงดูดให้ผู้ผลิต ผู้สร้างภาพยนตร์ อาทิ Mr. Taha Shah Badussaha นักแสดงจากซีรีย์อินเดียชื่อดัง เรื่อง Heeramandi ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวไทยในขณะนี้ ได้ให้ความสนใจเข้าสอบถามข้อมูลการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการออกคูหานิทรรศการในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย และตอกย้ำการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย ซึ่งสามารถกระจายเม็ดเงินไปสู่ภาคธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสามารถเผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรม Soft Power ของไทยไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ผ่านภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสารการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ได้ที่ Facebook: TFO Thailand Film Office หรือสอบถามข้อมูลที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว โทร 02 141 3122