Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคมสังคม/CSR

ผู้ว่าฯ พังงา เยี่ยมชมบูธ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”/ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” พร้อมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา โดยนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำเยี่ยมชมกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ฝั่งประตูทางเข้า ศาลากลางจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งได้จัดบูธแสดงและจำหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ลายผ้าพระราชทาน การต่อยอดการผลิตลายผ้าพระราชทาน รณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในทุกวันทุกโอกาส 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ประชาชนนำลายผ้าพระราชทานไปสู่การผลิต การออกแบบ และพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพังงา ให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน

ทั้งนี้ จังหวัดพังงา ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการต่างๆ และผู้มาติดต่อราชการเข้ามาเยี่ยมชมและสั่งจอง ขณะนี้มียอดจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” จำนวน 160 ชิ้น เป็นเงิน 96,000 บาท และยอดสั่งจองจำนวน 347 ชิ้น เป็นเงิน 208,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,200 บาท