Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคมสังคม/CSR

พช.นนทบุรี รับคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก วุฒิสภา เยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังธัญสุดา นนทบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันศาสตร์โกศล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก คนที่ 1 และ นายเฉลียว เกาะแก้ว รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก คนที่ 2 คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา ตำบลลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง และนายกิตติพงษ์ ปงผาบ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา พาณิชย์จังหวัดนนทบุรึ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา 


สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา เป็นหนี่งในกลุ่มอาชีพของจังหวัดนนทบุรี จากจำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกือบ 1,000 ราย ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการส่งเสริม สำหรับการสร้างแบรนด์ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนนนทบุรี


 

 

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า เครื่องหนังธัญสุดา ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคุณกิตติพงษ์ ปงผาบ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง

โดยได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการประยุกต์และได้นำสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี อย่างเช่น ดอกนนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และมีโอกาสทางการตลาด มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เข้ามาช่วยส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

   

นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

จากการเยี่ยมชมการดำเนินกิจการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าธัญสุดาในครั้งนี้ ทางอนุกรรมาธิการฯ ได้รับฟังแนวทางการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และความต้องการการสนับสนุน จากนายกิตติพงษ์ฯ โดยคณะได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเปิดตลาดการขายแบบออนไลน์เพื่อการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น รวมถึงคณะฯ ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์กระเป๋าเพื่อเป็นของใช้และของฝากมูลค่ากว่า 7 หมื่นบาทถ้วน