Update Newsการตลาดธุรกิจธุรกิจ-เศรษฐกิจสุขภาพแหล่งกิน

พร้อม!! จัดงาน “BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018” ชูสินค้าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จับมือ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด ประเทศเยอรมนี ประกาศความพร้อมจัดงาน “BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018” งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวงจร และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้สินค้าอินทรีย์ไทยจุดแข็งใหม่ในตลาดโลก ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน พบกัน 12 – 15 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าปัจจุบัน สถานการณ์สินค้าอินทรีย์โลกมีมูลค่ารวม 89,700 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น 3.18 ล้านล้านบาท ขณะที่สินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยมียอดการเติบโตอยู่ที่    ร้อยละ 20 และมีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึง 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 800 ล้านบาท และ ตลาดต่างประเทศ 1,900 ล้านบาท

ซึ่งมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าอินทรีย์ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก  ซึ่งการจะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของโลกได้นั้น ภาครัฐบาลพร้อมที่จะช่วยผลักดัน โดยการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก เป็นการเชื่อม Local Economy สู่ Global Economy”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบประชารัฐ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค “กินดี อยู่ดี” รวมทั้ง “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต”

และในปีนี้เพื่อให้สามารถสนับสนุนพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลกตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด จึงตัดสินใจร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อจัดงานในครั้งนี้

โดย MOU ดังกล่าวมุ่งสร้างความร่วมมือในการจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาศักยภาพ การผลิต และขยายตลาดและส่งออกของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดการยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ภายใต้ชื่องานใหม่  “BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018” โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน และคาดว่ามูลค่าการจำหน่าย และการเจรจาทางธุรกิจภายในงานจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน”

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Southeast Asia: Home of Organic” บนพื้นที่ 9,500 ตารางเมตร ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมถึง 2 เท่า โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมงาน จำนวน 400 กว่าบูธ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ได้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล (IFOAM Family of Standards) มาตรฐานสากลอื่นๆ และมาตรฐานระดับประเทศ ผู้ประกอบการสินค้าธรรมชาติ และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดนิทรรศการ / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานกลางที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

“ด้านสินค้าจัดแสดง ครอบคลุมสินค้าออร์แกนิคทุกกลุ่ม ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บำรุงเส้นผม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าจากสีย้อมธรรมชาติ รวมทั้งมบริการ เช่น ร้านอาหาร และในปีนี้เรามีผู้ประกอบการหลายรายที่พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค และธรรมชาติ ให้มีความน่าสนใจ และมีนวัตกรรม เช่น เส้นพาสต้า/สปาเก็ตตี้ทำจากข้าว ผลิตภัณฑ์สปาบำรุงผิวจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ผลิตจากฟางข้าว, แป้งมันสำปะหลัง กาบกล้วย

ด้านกิจกรรมภายในงาน ถือเป็นครั้งแรกที่งานแสดงสินค้าออร์แกนิคจะจัดให้มีวันเจรจาธุรกิจ (Trade day) มีการเพิ่มวันสำหรับการจับคู่ธุรกิจ คลินิกให้คำปรึกษา กิจกรรมเวิร์คช้อป การสาธิตเมนูสุขภาพจากเชฟชื่อดัง รวมถึงการที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติภายในงานด้วย อาทิ ผักผลไม้ในโครงการหลวง ชุมชนหมู่บ้าน หรือ Organic Village ก็มาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ริเริ่ม การประกวดนวัตกรรมอินทรีย์ หรือ Thailand Organic Innovation Award (TOIA) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2561 โดยได้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 13 ผลิตภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 62 สินค้า เพื่อคัดเลือก 3 ผลิตภัณฑ์ ที่จะเข้ารับรางวัลที่ 1 เงินสด มูลค่า 60,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด มูลค่า 40,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด มูลค่า 20,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และสิทธิพิเศษในการได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำจากทีมซึ่งมีประสบการณ์ในการพาผู้ประกอบการไปแข่งขัน และได้รับรางวัลทางด้านนวัตกรรมมาแล้วในหลายเวที

พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมอินทรีย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติ และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถต่อยอดในการส่งออก ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ หรือ Organic Symposium ในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. โดยวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ  อาทิ มิสเตอร์ ทิม ชู้ลท์ส (Mr. Tim Schultz) ลุนด์เบิร์ก แฟมิลี่ ฟาร์ม (Lundberg Family Farms) ผู้นำในวงการแบรนด์ออร์แกนิค จากประเทศสหรัฐอเมริกา

และ มิสเตอร์ มาร์คุส รีทซ์ (Mr. Markus Reetz) ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายงานสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด พร้อมผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และนอกประเทศอีกมากมาย นับเป็นอีกหัวใจสำคัญ ของงาน ที่นอกจากจะสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายการค้าแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ทันสมัยด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย”

ด้าน มิสเตอร์ มาร์คุส รีทซ์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายงานสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า “ไบโอฟาค เป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ใหญ่สุดของโลก ได้ขยายแพลตฟอร์มจากประเทศเยอรมนี ไปสู่ประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค และได้เพิ่มประเทศไทยเข้าไปเป็นประเทศที่ 7 ต่อจากประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน อินเดีย และญี่ปุ่น เพราะเล็งเห็นศักยภาพในเรื่องสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นทุกปี และโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอินทรีย์แห่งอาเซียนได้ สำหรับในปีนี้ ไบโอฟาค ได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่จากกลุ่มธุรกิจออร์แกนิคในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำเทรนด์ออร์แกนิคไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวต่อเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ของวงการออร์แกนิคที่สำคัญ”

กรมการค้าภายใน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงาน “BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018” ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันเจรจาธุรกิจ วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น.  และสำหรับผู้เข้าชมทั่วไป วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 – 20.00 น. และวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage:  Organic & Natural Expo หรือ โทรสายด่วน 1569