Update Newsสังคมสังคม/CSR

พังงา-อ.กะปง จัดงานวันขนมไทย เผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมการทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน

เมื่อวันที่12 ต.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่ บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง โดยมีนายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ประเพณีการจัดงานวันขนมไทยซึ่ง จากอดีตการจัดงานวันขนมไทยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะในชุมชน หมู่บ้าน และตำบลในอำเภอกะปงที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระครูโสภณวิริยาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปาโมกข์ ผู้ริเริ่มการจัดงานวันขนมไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมการทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ่นส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพังงา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอกะปง
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการสาธิตการทำขนมไทย การแข่งขันการทำขนมไทย โดยการแข่งขันได้มีการร้องรำทำเพลงของชาวบ้านกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งแต่ละตำบล มีการแบ่งทีมการทำขนมไทยการทำขนมกาละแม6ทีมและ ขนมเดือนสิบ7ทีม อาทิการทำขนมต้ม การทำขนมเทียนไส้เค็ม การทำขนมท่อนใต้ เป็นต้น


ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา